SYÖPYMÄTTÖMÄT PUHALTIMET

Soveltuvuus myös ATEX luokkiin 1 ja 2

Takumäentie 6, 13300 Hämeenlinna

+358 (0)9 2393 239

info@amsel.fi

www.amsel.fi